Hypnotherapie bij slaapproblemen

In sommige gevallen kan hypnotherapie helpen bij slaapproblemen. Veel mensen hebben in meer of minder mate last van slapeloosheid. Als je af en toe de slaap niet kunt vatten is dat meestal niet zo’n probleem. Als je langdurig slecht slaapt heeft dit vaak verstrekkende gevolgen voor je functioneren. ’s Nachts niet slapen betekent vaak dat je overdag oververmoeid bent. Dit leidt tot concentratieproblemen op werk of school en kan zelfs leiden tot gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld in het verkeer of bij het bedienen van machines. Zowel kinderen als volwassenen kunnen kampen met slaapproblemen. De oorzaak is vaak heel divers. 

Waardoor ontstaan slaapproblemen?

Slaapproblemen kunnen door allerlei oorzaken ontstaan. Soms sluipt het er in, bijvoorbeeld als symptoom van een burn-out. Soms ontstaan de problemen acuut, zoals na een ingrijpende ervaring als een ongeluk, een overval of een andere heftige gebeurtenis. Slaapproblemen gaan in sommige gevallen vanzelf weer over na verloop van tijd. Maar als een patiënt langdurig kampt met een gebrek aan slaap kan dit ernstige gevolgen hebben. Slaapmiddelen kunnen uitkomst bieden, maar worden doorgaans slechts in beperkte mate voorgeschreven omdat ze een sterk verslavend karakter hebben. 

Wanneer is er sprake van een slaapprobleem?

Een nachtje slecht slapen overkomt iedereen wel eens. Gedurende korte tijd slecht slapen is vaak ook nog wel te overzien. Maar als de problemen langer aanhouden en je er ook in je dagelijks functioneren last van krijgt, is het belangrijk om in ieder geval een afspraak te maken met de huisarts. Hij of zij kan eventueel tijdelijk een slaapmiddel voorschrijven, zeker als er een duidelijke oorzaak is voor de slapeloosheid. Als dat niet zo is dan kan doorverwijzing plaatsvinden naar een psycholoog, of eventueel ook naar een therapeut die hypnotherapie bij slaapproblemen kan toepassen. De ingezette behandeling is uiteraard persoonsafhankelijk en wordt dan ook altijd op individuele basis bepaald. 

Hoe wordt hypnotherapie bij slaapproblemen ingezet?

Wanneer iemand last heeft van chronische slaapproblemen dan kan hypnotherapie in sommige gevallen helpen. De therapeut zal altijd eerst een intake gesprek houden om te proberen de oorzaak van de klachten te achterhalen. Als deze duidelijk zijn is het vaak makkelijker om de juiste therapie toe te passen. Helaas komt het ook regelmatig voor dat er geen directe oorzaak is aan te wijzen voor de slapeloosheid. De therapeut zal dan op basis van de informatie die wel bekend is proberen een zo goed mogelijke behandeling in te zetten. 

Slapeloosheid komt zowel bij mannen als vrouwen voor

Slaapproblemen komen zowel bij mannen als vrouwen voor, hoewel statistisch gezien vrouwen er wat vaker last van hebben. Dit kan soms te maken hebben met de overgang die gepaard kan gaan met nachtelijke opvliegers. Ook piekeren kan een belangrijke oorzaak zijn waarom je de slaap niet kunt vatten. Die gedachten stopzetten is makkelijker gezegd dan gedaan. Chronisch slaapgebrek leidt ook niet zelden tot nog grotere problemen, doordat je ook overdag niet goed functioneert. Overdag de slaap inhalen geeft bovendien het risico dat je dag en nacht ritme volledig van slag raakt waardoor je overdag je ogen niet open kunt houden en in de nacht vervolgens wakker ligt. 

Trek op tijd aan de bel bij slaapproblemen

Wanneer je slaapproblemen langer aanhouden dan hooguit enkele weken, is het belangrijk om hier wat aan te doen. Ga zeker niet zelf ‘dokteren’ door bijvoorbeeld op het internet slaappillen te bestellen. Je weet niet waar deze medicatie, die vaak zonder recept te verkrijgen is, vandaan komt en wat de precieze werking is. Ook is de kans op een snelle verslaving groot. Wanneer je met de huisarts overlegt over het gebruik van een slaapmiddel wordt dit gedoseerd voorgeschreven en wordt het gebruik ervan gemonitord. Zo kan snel op een ander middel worden overgestapt als niet het gewenste resultaat wordt bereikt of kan het gebruik onder begeleiding worden afgebouwd. 

Hypnotherapie bij slaapproblemen als onderdeel van de behandeling

In sommige gevallen kan hypnotherapie helpen om slaapproblemen te overwinnen. Bij de therapie kan bijvoorbeeld een trauma worden behandeld waarmee je te maken hebt gehad en wat de oorzaak is van je slaapgebrek. Soms is één sessie voldoende, soms moet de therapeut meerdere sessies doen om een goed resultaat te behalen. Dit wordt uiteraard met je besproken, evenals de manier waarop de therapie plaatsvindt. Uiteraard zorgt de therapeut voor goede begeleiding, ook nadat de behandeling heeft plaatsgevonden. 

Wordt hypnotherapie bij slaapproblemen vergoed door de zorgverzekeraar?

Het volgen van hypnotherapie bij slaapproblemen kan voor vergoeding door je zorgverzekeraar in aanmerking komen. Dit gaat via de aanvullende verzekering. Het hangt af van de dekking van deze verzekering of je de kosten vergoed krijgt. Je kunt dit vinden in de polisvoorwaarden, of je kunt hierover contact opnemen met je zorgverzekeraar. Soms is het nodig dat de verzekeraar een contract heeft met de therapeut. Zo niet dan worden de kosten soms wel vergoed maar geldt een hogere eigen bijdrage. Let er ook op dat vaak een beperkt aantal sessies wordt vergoed in een kalenderjaar. 

Vind een goede therapeut voor hypnotherapie bij slaapproblemen

Het is nu mogelijk om online snel in contact te komen met een therapeut die hypnotherapie bij slaapproblemen aanbiedt. Als je je gegevens invult op het contactformulier word je in contact gebracht met een therapeut bij jou in de regio. Met hem of haar kun je een afspraak maken voor een intakegesprek. Hierin wordt jouw persoonlijke situatie besproken en bekijken jullie samen wat de beste manier is om jouw slaapproblemen aan te pakken. Uiteraard is de kennismaking vrijblijvend en bepaal je zelf of je wel of geen hypnotherapie wilt proberen. 

Neem contact op met een goede hypnotherapeut bij jou in de buurt en stel je vraag.