Hypnotherapie bij chronische pijn

In bepaalde gevallen kan hypnotherapie verlichting bieden bij chronische pijn. Het is daarbij belangrijk te weten om wat voor pijn het gaat en hoe deze is ontstaan. Chronische pijn kan optreden na een operatieve ingreep, maar ook als gevolg van een aandoening zoals reuma of artrose. Ook bepaalde aangeboren lichamelijke afwijkingen kunnen zorgen voor aanhoudende pijn. Deze kan zeurend zijn, maar is soms ook enorm heftig. Voor ondraaglijke chronische pijn is natuurlijk zeer belastend voor het maatschappelijk functioneren. 

Wanneer is pijn chronisch?

Er wordt gesproken van chronische pijn wanneer deze langer dan een bepaalde tijd aanhoudt en daarbij niet vermindert. Wanneer je na een ongeluk of operatie pijn hebt is dat op zich niet vreemd, maar deze moet na verloop van tijd, meestal weken, soms maanden, verdwenen zijn. Als dit niet het geval is en er kan ook geen oplossing worden geboden met een bepaalde behandeling dan wordt gesproken van chronische pijn. Veel ziekenhuizen hebben een speciale pijnpoli, hier komen mensen op consult die op de één of andere manier kampen met voortdurende pijn. Er worden verschillende therapieën toegepast om deze pijn weg te nemen of in ieder geval te verminderen. 

Kan hypnotherapie helpen bij chronische pijn?

Soms zit pijn ‘tussen de oren’. Dat is een zeer onbevredigende diagnose, maar het komt helaas voor dat artsen ondanks grondig onderzoek geen lichamelijke oorzaak kunnen vinden voor de pijnklachten van hun patiënt. Dat er geen duidelijke oorzaak kan worden gevonden betekent uiteraard niet dat de klachten niet serieus genomen moeten worden. Als medicatie niet werkt dan kan in bepaalde gevallen hypnotherapie voor chronische pijn uitkomst bieden. Of deze behandeling effect heeft hangt natuurlijk af van de situatie en verschilt van patiënt tot patiënt.

Waar treedt chronische pijn op?

Chronische pijn treedt over het algemeen op in spieren of botten en gewrichten. Een enkele keer gaat het om pijn die zich toespitst op een bepaald orgaan zoals de maag of de darmen. In deze laatste categorie is er echter wel gemakkelijker een diagnose te stellen en kan er vaak een behandeling worden toegepast. Een bekend verschijnsel is fantoompijn. Bij de patiënt is een arm, been, vinger of teen geamputeerd en toch voelt hij of zij pijn aan het lichaamsdeel wat er niet meer is. Deze pijn is vaak erg ongrijpbaar maar kan allesoverheersend heftig zijn. Juist in dit soort gevallen, waarbij een andere behandeling erg lastig is, kan hypnotherapie worden toegepasts om hopelijk verlichting te bieden. 

Wat doet de hypnotherapeut bij de bestrijding van chronische pijn?

De behandeling met hypnotherapie bij chronische pijn hangt natuurlijk sterk af van de soort pijn en de oorzaak daarvan. Als de oorzaak duidelijk is kan er gericht worden behandeld, als dit niet het geval is dan kan meestal slechts een algemene behandeling worden toegepast waarbij getracht wordt de hersenen van de patiënt onder hypnose te ‘resetten’ zodat er minder pijnprikkels worden doorgestuurd waardoor de patiënt minder of zelfs helemaal geen pijn meer heeft. Hypnotherapie is geen wondermiddel als het gaat om de bestrijding van chronische pijn, maar het is wel een therapie die je kunt overwegen, zeker als andere behandelingen geen of onvoldoende resultaat hebben. 

Hoeveel behandelingen heb ik nodig voor de bestrijding van chronische pijn?

Hoeveel behandelingen nodig zijn hangt natuurlijk af van de situatie. Soms volstaat één behandelingen, maar in veel gevallen moet deze worden herhaald. Soms moet een behandeling na verloop van tijd weer worden herhaald als de patiënt een toename van de pijn ervaart. Het is vooraf vaak lastig in te schatten wat het effect van de behandeling is en al helemaal hoe lang dit effect zal blijven. De therapeut zal dit uiteraard altijd met je bespreken na de eerste behandeling. Ook als hij of zij van mening is dat hypnotherapie in jouw geval niet de juiste behandeling is zal dit worden aangegeven. Aangezien een hypnotherapeut geen arts is kan deze ook in overleg gaan met je huisarts of behandelend specialist om samen te bekijken wat het beste behandelplan is. 

Is hypnotherapie bij chronische pijn een veilige behandeling?

Hypnotherapie bij chronische pijn kan over het algemeen veilig worden toegepast. Als je twijfelt of dat in jouw geval ook zo is, bespreek dit dan met de therapeut of je behandelend arts. Zij kunnen niet alleen aangeven of je mogelijk baat hebt bij deze therapie maar ook inschatten of dit in jouw geval veilig kan worden toegepast. Mochten er ongewenste effecten optreden tijdens of na de behandeling dan wordt deze uiteraard direct onderbroken. 

Vergoedt mijn zorgverzekeraar de kosten voor de behandeling?

Als je kiest voor hypnotherapie bij chronische pijn dan kan het zijn dat je zorgverzekeraar de kosten geheel of gedeeltelijk vergoedt. Hypnotherapie valt onder de alternatieve geneeswijzen. Deze worden vergoed in de aanvullende verzekering. Het hangt van de dekking van deze verzekering af of je de kosten vergoed krijgt en zo ja voor welk percentage. Vaak is het van belang om te weten of de therapeut waar je onder behandeling gaat een contract heeft met jouw verzekeraar. De klantenservice van de zorgverzekering kan je dit vertellen, dergelijke informatie is vaak ook te vinden op de website van de verzekering. 

Een afspraak maken voor hypnotherapie bij chronische pijn

Wil je in contact komen met een therapeut die hypnotherapie bij chronische pijn biedt, dan kun je deze op dit platform vinden. Aan de hand van je gegevens krijg je informatie over therapeuten bij jou in de regio. Dit is wel zo praktisch omdat je dan voor een consult in de meeste gevallen niet ver hoeft te reizen. Meestal wordt eerst een afspraak voor een intake gemaakt. In dit gesprek wordt je situatie besproken en een mogelijk behandeling bepaald. Vervolgens kunnen er afspraken worden gemaakt voor de daadwerkelijke hypnose sessies. 

Neem contact op met een goede hypnotherapeut bij jou in de buurt en stel je vraag.