Hypnotherapie bij burn-out

Heb je wel eens nagedacht over hypnotherapie bij een burn-out? Wanneer je te maken krijgt met een burn-out breekt vaak een verwarrende tijd aan. Je vertrouwen in jezelf loopt vaak een enorme deuk op. Hoe kan het dat jij de situatie, privé of op je werk, niet meer aankan? Heb je gefaald? Is het je eigen schuld? Natuurlijk is dat niet waar. Een burn-out kan iedereen overkomen, en van schuld of falen is dus zeker geen sprake. Het is zaak dat je er weer bovenop komt en het leven weer vol vertrouwen tegemoet ziet. Hypnotherapie bij burn-out kan je daarbij helpen.

Hoe kan hypnotherapie helpen als je een burn-out hebt?

Wanneer je een burn-out hebt dan kamp je vaak met diverse klachten. Vermoeidheid, depressieve gedachten, slapeloosheid en vaak ook lichamelijke klachten zoals hoofdpijn. Vroeger werden bij een burn-out vrij snel medicijnen voorgeschreven zoals slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen en antidepressiva. Daar komen behandelaars steeds meer op terug. Bepaalde medicatie kan erg verslavend zijn en dan heb je er behalve je burn-out nog een probleem bij, namelijk dat je van een medicijnverslaving af moet komen. Hypnotherapie bij een burn-out kan ervoor zorgen dat je met minder of zelfs zonder medicijnen van je klachten af kunt komen. 

Inventarisatie van je klachten

Wanneer je je bij een therapeut meldt met burn-out klachten dan zal er altijd eerst een intake gesprek worden gepland. In dit gesprek wordt je situatie besproken. Hoe en wanneer is de burn-out ontstaan? Wat heb je momenteel voor klachten en is er al een traject vooraf gegaan aan je bezoek aan de hypnotherapeut, bijvoorbeeld bij de huisarts of een psycholoog? Vaak wordt met deze personen overlegd, maar uiteraard alleen als jij daarvoor toestemming geeft. Als de therapeut een duidelijk beeld heeft van de situatie kan een behandelplan worden gemaakt, waar hypnotherapie onderdeel van uit kan maken. 

Wat is de oorzaak van je burn-out?

Het is om te beginnen belangrijk te onderzoeken wat de oorzaak is van je burn-out. Een burn-out wordt vaak gerelateerd aan het werk, maar dat hoeft lang niet altijd de oorzaak te zijn. Er kan ook in je privé situatie iets  gebeuren waardoor je instort en het dagelijks leven niet meer aankunt. Een heftige gebeurtenis, zoals het overlijden van een dierbare of een ernstig ongeluk dat je partner, kind of ouder is overkomen. Zeker als ziekte of handicap van een naaste veel van je vraagt aan zorgtaken, en je dit ook nog met een baan moet combineren dan kan dit zeker de aanleiding zijn voor een burn-out. 

Wat moet je doen als je een burn-out hebt?

Het allerbelangrijkste voor mensen met een burn-out is dat zij rust krijgen. Meld je ziek op je werk en zorg dat je voldoende slaap krijgt. Waak er wel voor dat je niet 24 uur per dag in bed ligt of in je pyjama voor de tv. Naar buiten gaan, frisse lucht inademen en je hoofd leegmaken tijdens een lange wandeling of fietstocht is ook erg belangrijk. Als je slaapproblemen hebt of als rust nemen alleen niet voldoende is, dan kun je een afspraak maken bij de huisarts en samen met hem of haar bespreken wat voor jou een goede therapie is. Deze kan bestaan uit medicatie, gesprekken met een psycholoog, hypnotherapie of andere therapieën. Dit verschilt van persoon tot persoon. 

Hoe wordt hypnotherapie bij een burn-out ingezet?

Hoe de hypnotherapie bij een burn-out wordt ingezet verschilt van persoon tot persoon. Het is daarbij om te beginnen belangrijk om te weten waardoor de burn-out is ontstaan. Of je door je werk overspannen bent geraakt of vanwege continue zorg voor een zieke partner of een gehandicapt kind kan veel verschil maken. Als de therapeut hypnotherapie wil inzetten dan wordt dit uiteraard uitgebreid met je besproken. Jij beslist uiteindelijk of je wel of geen hypnotherapie wilt. Of het werkt zal de praktijk moeten uitwijzen. Er zijn goede resultaten bereikt met hypnotherapie bij burn-out, maar pas naderhand kan worden vastgesteld of het voor jou wel of niet heeft gewerkt.

Wordt hypnotherapie bij burn-out vergoed door mijn zorgverzekering?

Als je hypnotherapie voor je burn-out wilt gaan volgen dan wil je natuurlijk weten of je zorgverzekeraar de kosten hiervoor vergoedt. Deze therapie wordt niet vergoed door de basisverzekering. Het hangt van de dekking van je aanvullende verzekering af of er wel of niet een vergoeding wordt betaald. Soms is het van belang om te onderzoeken of jouw verzekeraar een contract heeft met de desbetreffende therapeut. Zo nee dan is de vergoeding vaak lager dan wanneer dit wel het geval is. Het is aan te raden om dit vooraf uit te zoeken, zo voorkom je dat je voor een onaangename verrassing komt te staan als je de rekening gepresenteerd krijgt. 

Hoe vind je een ervaren hypnotherapeut bij jou in de buurt?

Als je op zoek wilt naar een ervaren hypnotherapeut bij jou in de regio dan kun je soms terecht bij je huisarts die je kan doorverwijzen. Als dat niet lukt, dan kun je via deze website in contact komen met deskundigen die hypnotherapie bij burn-out kunnen toepassen. Je kunt je gegevens doorgeven via het contactformulier waarna we je in contact brengen met praktijken bij jou in de buurt. Of je contact opneemt of niet bepaal je uiteraard zelf. Ook kun je nadat je een kennismakingsgesprek hebt gehad altijd nog besluiten of je wel of niet aan de therapie wilt beginnen. Alle therapeuten waar wij mee samenwerken zijn uiteraard deskundig en zijn volledig bevoegd tot het geven van hypnotherapie bij een burn-out. 

Neem contact op met een goede hypnotherapeut bij jou in de buurt en stel je vraag.